inschrijven

De kosten per wedstrijd zijn 5,00 euro.

Wat krijgt u hiervoor terug :
Deelname per wedstrijd
Startbord (deze dient de finish te worden ingeleverd)
Digitale uitslag
Dagprijzen per wedstrijd (3 p er categorie)
My-laps chips zijn te huur a 4,00 euro
Indien geen basislicentie/licentie 2 euro voor daglicentie verplicht
Deelname aan het klassement en bijbehorende eindprijzen.