inschrijven

De kosten per wedstrijd zijn 6,00 euro.

Wat krijgt u hiervoor terug :
Deelname per wedstrijd
Startbord (deze dient de finish te worden ingeleverd)
Digitale uitslag
Dagprijzen per wedstrijd (3 per categorie)
My-laps chips zijn te huur
Deelname aan het klassement en bijbehorende eindprijzen.